Eriksgatan 108, Landskrona    0418 - 146 90

SFI (Svenska för invandrare)

Svenska språket

Det svenska språket är för många nyanlända i Sverige en kakofoni av märkliga ljud och läten. Kan man tyska eller engelska sedan innan så finns det vissa saker man kanske känner igen, men annars är det som för en svensk att lyssna på grekiska eller mandarin.

Hanterar man bara alla svenskans vokaler och diftonger så är grammatiken inte så fasligt svår, många andra språk är mer komplicerade. Vi har dock mycket melodi och den kan vara svår att manövrera.

En bra lärare på en utbildning som möter varje elev på individuellt plan ger de bästa förutsättningarna att snabbt äga det svenska språket och sedan komma in i det svenska samhället.

Svenska för invandrare

SFI erbjuds i fyra nivåer och i samråd med dig avgör vi var du med dina unika förkunskaper bäst passar in. SFI kan med fördel kombineras med arbete, praktik eller andra studier.

Våra SFI-utbildningar ger dig inte bara det svenska språket, utan en inblick i svenskt samhälle, typiska traditioner och generell mentalitet – allt för att öka förståelsen och göra ditt liv här lättare.

Att som invandrare delta i en SFI-utbildning underlättar integrationen i det svenska samhället markant. Språket är nyckeln till gemenskap, förståelse och stimulerande utbyten.

Under vår tid tillsammans på SFI lär du känna andra invandrare, vissa kanske från samma land som du själv och andra från helt andra delar av världen. Alla har samma utgångsläge och samma värde.

Vi ser fram emot att få välkomna dig till vår SFI här på Albins folkhögskola.