Eriksgatan 108, Landskrona    0418 - 146 90

Om Albins Folkhögskola

Gemenskap och framtid

Det som kanske bäst av allt beskriver oss som folkhögskola är den känsla av gemenskap som finns i alla vrår, skikt och upplägg.

Allt vi gör på Albins folkhögskola görs med framtiden i fokus. Det är i framtiden vi alla ska spendera resten av våra liv i, så för oss är detta ett självklart perspektiv. Framtiden är förstås oskriven, ingen vet vad som händer i morgon och just därför är livet en så oerhört spännande resa.

Vi tror ju på språket som kanske den viktigaste nyckeln till ett rikt liv, och för att man ska ha förutsättning att påverka framtiden. Ett världsomspännande perspektiv är essentiellt i en värld där allt är sammanlänkat, så förståelse är en grundpelare.

Allmän trivsel

Det finns vissa regler som vi har upprättat här på Albins folkhögskola, som utformats med den allmänna trivseln i åtanke. Såväl anställda på skolan, som elever som deltar i någon av våra utbildningar åläggs att följa dessa. Det går att läsa mer om dessa på en PDF som vi ställt samman.

De grundläggande reglerna har med självklara saker att göra, som att visa hänsyn och respekt, hålla god ton, passa tider, och en strikt nolltolerans mot alla former av droger.

Skolans styrelse

Albins folkhögskola drivs av en styrelse med ledamöter, suppleanter och revisorer. Ordförande heter Mikael Widéen och vid sin sida finns vice ordförande Thomas Persson.

Ansökning till oss

Är du intresserad av att gå en utbildning här hos oss på Albins folkhögskola så ser vi fram emot din ansökan. Du kan skicka in ansökan direkt på vår sajt, eller via en PDF-fil som du laddar ner, skriver ut och skickar in med posten.

Välkommen till oss!